English 專家網站 科普網站
醫院布局
更新日期:2011-08-17 瀏覽次數:244296

 

 

     醫院正門          門診大廳

 

     醫院病房樓          手術樓一角  

 

     院內景色          醫院的南湖

 

     療區走廊          醫院建筑連廊

  

     醫院手術室        醫院手術室走廊

   

    醫院麻醉恢復室         醫院研究中心大樓

 

                        09年第一場雪          院內雪景

 

私募基金配资利率